Dworzyński.pro

Z potrzeby przekształcenia chaosu w doskonałość.

Prolog

Żyjemy w czasach, w których ponad połowa przedsiębiorstw, które dopuściło do utraty swoich danych, nigdy nie było w stanie ich odzyskać. W wyniku tego zdarzenia dziewięć na dziesięć z nich w przeciągu dwóch lat było zmuszonych zakończyć działalność. Następujące po sobie zmiany stanu prawnego zmieniają jedynie formalne wymagania, lecz nie wpływają na istotę problemu. W tym stanie rzeczy ciągłe doskonalenie systemu ochrony aktywów informacyjnych jest biznesową koniecznością, gdyż, jak mówi pewne chińskie przysłowie: „mały błąd może być przyczyną wielkiego smutku”.

SZBI

Bezpieczeństwo informacji nie zależy wyłącznie od stosowanych zabezpieczeń technicznych; jest przede wszystkim wyzwaniem związanym z zarządzaniem ludźmi. Wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z normą ISO 27001, minimalizuje prawdopodobieństwo, że dane przetwarzane przez organizacje będą narażone na utratę oraz ataki. Dlatego przygotowanie organizacji na incydenty dotyczące bezpieczeństwa informacji jest tym, co daje Państwu niezbędny komfort mentalny, aby zadbać o swoje szeroko pojęte interesy.

Wdrożenie SZBI od 7000 zł/netto:

  • Audyt wstępny;
  • Analiza ryzyka;
  • Opracowanie rekomendacji zabezpieczeń;
  • Opracowanie dokumentacji SZBI;
  • Szkolenie personelu (płatne dodatkowo 110 zł/netto od osoby).

RODO

Z przetwarzaniem danych osobowych mamy do czynienia niemal w każdym działaniu nakierowanym na realizację poszczególnych celów biznesowych. Wdrożenie systemu zarządzania ochroną danych osobowych zgodnie z normą ISO 27701, pozwala na dostosowanie organizacji do wymagań, które stawiają przed nią różne regulacje, w tym między innymi RODO. Z tego powodu zapewnienie zgodności procesów przetwarzania danych osobowych jest konieczne, aby umożliwić Państwu nieskrępowane działanie w życiu zawodowym.

Wdrożenie RODO od 3000 zł/netto:

  • Audyt wstępny;
  • Analiza ryzyka;
  • Ocena skutków dla ochrony danych (DPIA);
  • Opracowanie dokumentacji zgodnej z RODO;
  • Szkolenie personelu (płatne dodatkowo 90 zł/netto od osoby).

O mnie

Tak w życiu prywatnym, jak i w swojej profesji, będąc w obliczu jakiegokolwiek wyzwania za wartość nadrzędną mam innowacyjność. Jestem inspektorem ochrony danych oraz audytorem systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji według normy ISO 27001. Strategię swojego działania dostosowuje odpowiednio do stanu faktycznego, każdorazowo wychodząc z założenia, że wyobraźnia jest narzędziem uniwersalnym. Prywatnie jestem pasjonatem rynku kryptoaktywów i obserwacji nocnego nieba. To tyle o mnie, albowiem pożądaną dla mnie implikacją jest nic innego jak tylko zapewnienie Państwu pewności i spokoju.

Kontakt

W każdym przypadku moje działanie, polega na transformowaniu wejść w wyjścia. Z powodzeniem prowadzę wdrożenia dla organizacji o zasięgu lokalnym i międzynarodowym. W bardzo różnym stopniu przygotowanych na incydenty związane z bezpieczeństwem aktywów informacyjnych. Nierzadko są to wdrożenia decydujące o dalszej wydolności biznesu. Toteż, aby zagwarantować profesjonalną obsługę przy indywidualnym podejściu; zapraszam do skontaktowania się ze mną w najbardziej dogodny dla Państwa sposób.

Telefon

+48 732 416 198

E-mail

dworzynski.pro@proton.me

Telegram:

@dworzynskipro